Tất Cả Các Trường Hợp Của “HTTP Status Code”

Nếu các bạn là một lập trình web, thì mình chắn chẵn sẽ gặp các con số quen thuộc như: 200, 404, 500… Thì đó chính là “HTTP Status Code” hay gọi cách khác chúng là các Status Code của HTTP.

HTTP Status Code là gì
HTTP Status Code là gì

Vậy các bạn có khi nào từng hỏi ý nghĩa của các số đó là gì không? Trong bài viết này mình sẽ giải thích ý nghĩa cụ thể của các con số đó.

HTTP Response

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về HTTP Response. Khi nhận và phiên dịch một HTTP Request, Server sẽ gửi tín hiệu phản hồi là một HTTP Response bao gồm các thành phần sau :

 • Dòng đầu tiên là dòng “trạng thái” (Status-Line).
  Status-Line = HTTP-Version <Space> Status-Code <Space> Reason-Phrase CRLF
  
 • Dòng thứ 2 thường là các trường Header (General|Response|Entity) được theo sau CRLF. Trường này có thể không có.
 • Dòng tiếp theo thường để trống (ý nghĩa là kết thúc của các trường Header).
 • Một phần thân thông báo tùy ý

Để dễ hiểu các bạn có thể xem ví dụ sau đây nha:

Ví dụ về một HTTP Response
Ví dụ về một HTTP Response

Status code (Mã hóa trạng thái thường được gọi là mã trạng thái) là một số nguyên 3 ký tự, trong đó ký tự đầu tiên của Status-Code định nghĩa loại Response và hai ký tự cuối không có bất cứ vai trò phân loại nào. Có 5 giá trị của ký tự đầu tiên:

 • 1xx: Information (Thông tin): Khi nhận được những mã như vậy tức là request đã được server tiếp nhận và quá trình xử lý request đang được tiếp tục.
 • 2xx: Success (Thành công): Khi nhận được những mã như vậy tức là request đã được server tiếp nhận, hiểu và xử lý thành công
 • 3xx: Redirection (Chuyển hướng): Mã trạng thái này cho biết client cần có thêm action để hoàn thành request
 • 4xx: Client Error (Lỗi Client): Nó nghĩa là request chứa cú pháp không chính xác hoặc không được thực hiện.
 • 5xx: Server Error (Lỗi Server): Nó nghĩa là Server thất bại với việc thực hiện một request nhìn như có vẻ khả thi.

Status-Code HTTP là có thể co giãn và ứng dụng HTTP không được yêu cầu để hiểu ý nghĩa của tất cả các mã trạng thái được đăng ký. Một danh sách của tất cả các mã trạng thái đã được cung cấp trong một chương riêng biệt cho bạn tham khảo.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments