Phỏng họa và so sánh kích thước 1 số công trình trong lịch sử Việt Nam

Phỏng họa và so sánh kích thước 1 số công trình trong lịch sử Việt Nam
Phỏng họa và so sánh kích thước 1 số công trình trong lịch sử Việt Nam
Phỏng họa và so sánh kích thước 1 số công trình trong lịch sử Việt Nam
Phỏng họa và so sánh kích thước 1 số công trình trong lịch sử Việt Nam

Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải :

 1. Nhà sàn lớn thời Đông Sơn.
 2. Điện Trường Xuân. Xây vào đầu thời Lý. Gồm 4 tầng, ước tính cao 25m. Không rõ thời điểm bị phá hủy, có thể vào cuối thời Trần hoặc thời Hồ.
 3. Tháp Báo Thiên. Xây năm 1057. Gồm 30 tầng (có tài liệu khác viết là 13), cao hơn 20 trượng (75-80m). Bị quân Minh phá năm 1427.
 4. Đại điện chùa Quỳnh Lâm. Xây đầu thế kỉ 12. Cao 7 trượng (28-30m). Bên trong là Đại tượng phật cao gần 6 trượng (>20m). Bị quân Minh phá năm 1427.
 5. Cửu Trùng Đài. Xây dựng năm 1516. Gồm 9 tầng, ước tính cao 65-70m. Bị đốt năm 1517 khi sắp hoàn thành.
 6. Lầu Ngũ Long. Xây năm 1644. Gồm 5 tầng đặt trên 1 bệ móng lớn. Là đài chỉ huy quân sự. Bị đốt cùng phủ chúa Trịnh năm 1785.
 7. Cột cờ Hà Nội. Xây năm 1805. Cao 40m. Suýt bị phá năm 1894 nhưng sau được người Pháp giữ lại để làm đài xem đua ngựa.
 8. Lầu Minh Viễn. Xây năm 1827. Cao 15,8m. Là công trình cao nhất Hoàng Thành Huế. Bị phá bỏ năm 1876.
 9. Ngọ Môn Huế. Xây năm 1833. Cao khoảng 15m.
 10. Khuê Văn Các. Quốc Tử Giám Hà Nội.
 11. Chùa Một Cột phiên bản hiện tại.
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments