Mẹo mở file Word có đặt mật khẩu

  • Mở tài liệu đó trong Word, vào File > Save as… và lưu nó lại trong định dạng XML.
  • Mở file .xml đó bằng bất cứ editor nào.
  • Tìm chuỗi w:enforcement=”1″ hoặc w:enforcement=”on”.
  • Thay thế “1” thành “0” (hoặc “on” thành “off”).
  • Lưu lại sự thay đổi.
  • Mở lại file .xml đó trong Word.
  • Vào File > Save as… và lưu dưới định dạng .doc hoặc .docx.

File Word của bạn giờ đã có thể chỉnh sửa bình thường

Nguồn: http://people.csail.mit.edu/teller/misc/unlockworddoc.html

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments