Mẹo html: target = “_ blank” trên các liên kết

Mẹo html:

target = “_ blank” trên các liên kết đến các trang web khác có thể khiến trang web của bạn gặp sự cố về hiệu suất và bảo mật. Để khắc phục, hãy thêm rel = “noopener” hoặc rel = “noreferrer” vào các liên kết.

target = _ blank trên các liên kết
target = _ blank trên các liên kết

Để hiểu rõ hơn thì, nếu chỉ để target=”_blank”:

  • Các trang khác (được mở) có thể chạy trên cùng tiến trình với trang hiện tại (của bạn). Nếu trang được mở đó có thực thi rất nhiều mã JS thì trang của bạn sẽ bị ảnh hưởng theo do không chạy độc lập trên hai tiến trình khác nhau.
  • Trang được mở có thể truy cập vào biến Window thông qua window.opener. Điều này cho phép trang được mở có thể chuyển hướng trang gốc tới một link độc hại chứa mã độc. Vì thế thêm rel=”noopener” (hoặc noreferrer) để tránh điều này.
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments