Lỗi : HTTP Code 1xx Infomation

HTTP Status Code là gì
HTTP Status Code là gì
  • 100 Continue: Chỉ một phần của Request được nhận bởi Server (có thể là header và Client cần gửi tiếp body), nhưng miễn là nó không bị loại bỏ, Client nên tiếp tục với Request.
  • 101 Switching Protocols: Requester đã hỏi Server về việc thanh đổi Protocol và Server đã chấp nhận điều đó
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments