Lỗi Dung Lượng Disk Cao Khi Cài Docker Trên Production
Lỗi Dung Lượng Disk Cao Khi Cài Docker Trên Production

Nếu bạn có con docker mount một volume ra ngoài home để lưu các data từ Docker sinh ra. Mọi thứ vẫn OK, đến khi bạn thấy thư mục overlay2 megre này chiếm hết disk. Purge log cũng ko thấy giảm bao nhiêu, disk thì lên 97, 98%.

Thì sau đây là nguyên nhân cũng như cách khắc phục.

Mình từng bị vấn đề này. Là do có thể có 1 container nào đo của bạn có ghi logs ra file quá nhiều dẫn đến chiêm disk. Và tất nhiên khi bạn restart docker sẽ clean hết nhưng chưa phải là root issue. Bạn nên xem xét lại là container đang chiếm nhiều nhất và xem thử nó có đang ghi logs ra file hay không.

Một nguyên nhân khác là do storage của container. Nó sinh ra trong quán trình build image và run container. Các bạn hãy cẩn thận cứ kiếm con nào id cũ cũ không run nữa thì vào xoá đi thôi. Còn ko thì cứ xoá hết xong run lại 1 lượt image mới. Nó sẽ build lại không có cache.

Và cách sửa lỗi của mình là “Sau khi stop container, stop docker, start lại thì nó nhả hết lại theo đúng disk.”

Lần sau khi các bạn cài xong thì các bạn nên chạy thêm 2 lệnh này là ổn nha:

docker stop <container>
docker system prune --volumes

Và đây là thành quả sau khi fix xong lỗi.

Lỗi Dung Lượng Disk Cao Khi Cài Docker Trên Production thành công
Lỗi Dung Lượng Disk Cao Khi Cài Docker Trên Production thành công

Chúc các bạn thành công!

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments