Lỗi “docker: command not found”

Lỗi docker command not found
Lỗi docker command not found

Nếu bạn dùng gitlab ci với docker nhưng khi chạy file .gitlab-ci.yml dùng image: docker:stable nhưng khi mình chạy lệnh của docker nó báo lỗi “docker: command not found”.

Mọi người có thể xem file đính kèm để xem rõ hơn.

Dùng gitlab ci với docker
Dùng gitlab ci với docker
line 87 docker command not found
line 87 docker command not found

Nếu gặp lỗi này các bạn hãy thực hiện kiểm tra Debug theo các hướng dẫn sau đây:

  1. Docker deamon của bạn local hay remote? Bỏ service với driver kia đi và cũng chả cần docker login vẫn có thể connect được. Bạn mount docker.shock vào trong runner là có thể sử dụng được command docker trực tiếp được.
  2. Chỗ images đổi thành docker:dind
  3. Bỏ thằng `dind` đi, xài image `docker;stable` nhé bạn. Ở file “gitlab-runner.toml” mount thêm cái `/var/run/docker.sock` vào là work nhé.
  4. Bạn install docker vào gitlab runner nếu đang chạy mode shell nhé (sau đấy thì ko cần khai báo chỉ thị image nữa). Còn nếu gitlab runner chạy bằng docker thì search docker in docker gitlab ci nhé.

Chúc câc bạn thành công!

 

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments