Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOs

By |2018-12-24T19:04:09-07:00Tháng Mười Hai 24th, 2018|Categories: Hosting, Hướng Dẫn IT, Linux|Tags: , , , , , , |

LAMP là viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP là giải pháp máy chủ kết hợp từ 4 lớp giải pháp phần mềm : Linux

Chức năng bình luận bị tắt ở Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOs

Cài WordPress trên VPS Vultr đơn giản nhất

By |2018-12-20T21:23:36-07:00Tháng Mười Hai 18th, 2018|Categories: Hướng Dẫn IT, Wordpress|Tags: , |

Vultr vừa mới ra mắt chức năng Application khi Deploy server, chức năng này giúp bạn cài đặt cài đặt WordPress trên Vultr rất đơn giản.

Chức năng bình luận bị tắt ở Cài WordPress trên VPS Vultr đơn giản nhất