Hướng dẫn Cài Memcached trên Linux

hướng dẫn cài memcached trên Linux
hướng dẫn cài memcached trên Linux

Memcached là hệ thống cache đơn giản nhưng hoạt động cực kỳ hiệu quả. Bằng cách lưu tạm những dữ liệu hay sử dụng trên Linux (server/webserver) trên bộ nhớ RAM.

Tại sao Memcached cho tốc độ nhanh (ví dụ tốc độ site) vì nó sẽ lưu tạm những dữ liệu lên RAM, mà các bạn cũng đã biết Tốc độ trên RAM lúc nào cũng cao hơn tốc dộ trên ổ đĩa rất nhiều.

I. Hướng dẫn cài Memcached trên CentOs

Mọi người chú ý là phiên bản mình dùng để cài Memcached là CentOS 6/7. (Cú pháp trên CentOS 5 sẽ khác)

Bạn chạy dòng lệnh sau để tiến hành cài đặt Memcached

yum install memcached
cài memcached trên linux
cài memcached trên linux

Chọn Y

cài memcached trên linux
cài memcached trên linux

Sau khi cài xong sẽ có thông báo như thế này

cài memcached trên linux
cài memcached trên linux

Vậy là bạn đã cài xong Memcached cho ContOs 6/7

II. Hướng dẫn cấu hình Memcached

Để mở file cấu hình cho Memcached bạn dùng lệng sau:

nano /etc/sysconfig/memcached

Các thông số bạn cần quan tâm đó chính là CACHESIZEMAXCON

cài memcached trên linux
cài memcached trên linux

Sau khi chỉnh xong bạn nhấn: Ctrl + O -> Enter -> Ctrl + X

Khởi động Memcached

chkconfig memcached on
service memcached start

Mặc định CACHESIZE là 64MB nhưng tuy vào nhu cầu của bạn mà set cho phù hợp. Để biết như thế nào cho phù hợp bạn vào trình quản lý Memcached và chỉnh sao cho memory dưới 70% là ok(Như hình dưới)

cấu hình memcached trên linux
cấu hình memcached trên linux

Tuy nhiên để xem được như hình trên bạn cần cài thêm phần quản lý Memcached là phpMemcachedAdmin như sau:

  1. Nếu bạn sử dụng phần mềm Bitvise SSH Client bạn chỉ cần tải phpMemcachedAdmin về và cho vào thư mục: /home/chiasekienthuc.net/private_html/
  2. Còn nếu bạn dùng Terminal thì bạn thực hiện câu lệnh sau:
cd /home/chiasekienthuc.net/private_html/
wget https://github.com/elijaa/phpmemcachedadmin/archive/1.3.0.tar.gz
tar -xvzf 1.3.0.tar.gz
mv phpmemcachedadmin-1.3.0 memcached && chmod -R 777 memcached && chown -R nginx:nginx memcached
rm -f 1.3.0.tar.gz

Và giờ bạn có thể dử dụng quản lý Memcached thông qua trình duyệt bằng đường dẫn sau: domain:port/memcached/

Tong đó:

  1. domain là tên miền của bạn
  2. port là port mà bạn đã cài để truy cập vào Linux của bạn

[junkie-alert style=”red”] Lưu ý: ở lần truy cập đầu tiên bạn sẽ thấy thông báo “Error : Configuration file or folder is missing, please fix this error and try again“. Bạn vào Editing Configuration rồi Save Live Configuration là xong. [/junkie-alert]

Tuy nhiên để Memcached hoạt động được với PHP các bạn cần thêm Module cho nó

yum --enablerepo=remi,remi-php71 install php-pecl-memcached php-pecl-memcache

CHÚ Ý: Nếu bạn không cài module này thì khi cài W3 Total Cache trên WordPress bạn sẽ không chọn được Memcached

Cuối cùng bạn khởi động lại là được

service php-fpm restart
service nginx restart