Hmm, Bạn Nghĩ Bạn Biết Về Ngôn Ngữ C?

Rất nhiều lập trình viên tuyên bố rằng họ biết C. Chà, nó có cú pháp nổi tiếng và đã tồn tại được 44 năm rồi, và không bị lộn xộn bởi các tính năng tối nghĩa. Khá dễ dàng!
Ý tôi là… khá dễ dàng để tuyên bố rằng bạn biết ngôn ngữ C. Bạn có thể đã học nó ở trường Đại Học, bạn có thể đã có một số kinh nghiệm với nó. Nhưng mà… C không hề đơn giản như thế.
Nếu bạn vẫn cho rằng nó đơn giản – hãy làm bài kiểm tra này. Nó chỉ có 5 câu hỏi thôi. Mọi câu hỏi cơ bản đều giống nhau: Bạn cần trả lời giá trị trả về sẽ là bao nhiêu? Và mỗi câu hỏi đưa ra 4 lựa chọn, hãy cho tôi biết câu trả lời đúng.

 

Hmm, Bạn Nghĩ Bạn Biết Về Ngôn Ngữ C?
5 (100%) 1 vote[s]
2019-07-08T18:59:35-07:00

About the Author: