guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Châu đon
Châu đon

ở tính năng mục chọn nhóm nên cho người dùng tự nhập tên nhóm và hiển thị ảnh của nhóm để người dùng dễ nhận biết, vì có nhiều nhóm trùng tên cứ như hiện tại thi khó sử dụng cho người dùng, mong thay đổi phần đó ạ.