Chế Độ Tập Trung Làm Việc hoặc Nghĩ Ngơi Trên Facebook “Quiet Mode”

Chế Độ Tập Trung Làm Việc hoặc Nghĩ Ngơi Trên Facebook Quiet Mode
Chế Độ Tập Trung Làm Việc hoặc Nghĩ Ngơi Trên Facebook Quiet Mode

Facebook giờ đã có thêm chế độ tập trung làm việc hoặc nghỉ ngơi, tên là Quiet Mode. Nó như màn hình khoá, bạn sẽ không thể làm gì trừ khi tắt nó đi. Có thể đặt giờ để nó tự kích hoạt (ví dụ: mình đặt trong khung giờ làm việc).

Để bật, vào menu > cài đặt > thời gian trên Facebook > chế độ im lặng.

Chế Độ Tập Trung Làm Việc hoặc Nghĩ Ngơi Trên Facebook Quiet Mode
Chế Độ Tập Trung Làm Việc hoặc Nghĩ Ngơi Trên Facebook Quiet Mode
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments